https://bioinformatics.umg.eu/onkopus/drugon#allylamineantifungal

Properties

label
[] allylamine antifungal

Parents

Children

Relations

is_mesh
terbinafine
is_mesh
naftifine